dissabte, 13 de juliol de 2013

Val d'Aran 2 part
La Val d'Aran és una comarca que comte amb singulars elements de flora i vegetació de gran riquesa tan per el seu valor biològic com cromàtic. 
El paisatge és diferent al que podem trobar en la resta dels Pirineus.Com a consecuencia  del seu enclavament als Pirineus septentrionals,obert a les masses d'aire humit ascendent que arriba des-de l'Atlantic .  


 Respecte a la fauna,les grans extensions de boscos i areas allunyades de poblacions son zones optimes per l'assentament de grans herbívors i de alguna població de fauna poc comu.    l'Val d'aran, un lloc on la natura et convida a compartir tot allo que t'envolta de manera natural,i sols et demana que la cuidis i la respectis, tant senzill com aixo
A la NATURA tinguem cura. 

Benvinguda

Benvinguts al meu BLOG

Rodamón